Iedere leidinggevende krijgt natuurlijk te maken met deze vragen.
Intuïtief weet hij het antwoord ook wel, maar voor het formuleren en opschrijven ervan ontbreekt vaak de kennis en/of de tijd. Gelukkig hebben wij de kennis in huis om een en ander voor u uit te voeren.

Het belang van een goede functieomschrijving:

Een goede functiebeschrijving vormt een van de fundamenten van uw personeelsbeleid. In het hierna volgende stuk wordt dit duidelijk gemaakt.

Van functieomschrijving naar functiewaardering:

Functieomschrijvingen kun je analyseren met behulp van een functiewaarderingssysteem. Dat levert een bepaalde rangorde qua zwaarte en niveau op. Op basis hiervan wordt een beloningsstructuur ontworpen. Deze is belangrijk, omdat u als organisatie enerzijds aantrekkelijk wilt blijven voor de eigen medewerkers en toekomstige sollicitanten, maar anderzijds ook niet te veel wilt betalen in vergelijking met andere organisaties.

Wenst u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen?